Мелодия на сърцето – Епизод 53

Незабавно на мястото бяха поставени наблюдаващи в цивилни дрехи, а детективите се отбиваха периодично, но новини нямаше. Хосе бездруго не очакваше нищо ново на този фронт. Твърде вероятно беше заподозреният никога повече да не се появи в апартамента. – Но това не е необичайно. Никога не е можел да понася светлината – намеси се Бет. Не правеше ли това нещата още по-интересни? – Никъде няма да ходиш – каза той. – А чукането ще е фан-тастично. О, значи е следобед. Острият тон на застаналата на прага Хекс го накара да се съсредоточи и той погледна към нея. Когато срещна взора й, силното тяло и сивите й очи му бяха така добре познати, както собственото му отражение, а същото важеше и за нея… Така че гя разбра по израза на лицето му какво точно се случваше. – Не, просто… Не обичам да говоря много за себе си. – Не беше ли това самата истина? – Мобилен телефон ли звъни? Устните му се раздвижиха и тя го спря, преди да е проговорил.

Bookmark and Share