Мелодия на сърцето – Епизод 25

- Почакайте. На екрана се появи съобщение от Куин и го изтръгна от незрялостта му. Джон натисна „изтриване“ за второто гласово съобщение от Тор и когато беше попитан дали иска да прослуша отново първото, той изтри и него. О. Боже. Мой. Произнесе с устни. – Бил ли си някога на гроба на баща си? Тор насочи поглед към Джон и се загледа в юмрука му. Беше огромен, а челюстта и брадичката, опрени в него бяха силни, мъжествени. Момчето се беше превърнало в хубав мъж, но пък като син на Дариъс той имаше добро генетично наследство. Едно от най-добрите. Интересно, помисли си тя, докато поставяше единия от коланите на мястото му. Никога не беше очаквала да го види такъв. Никога. – Така ли? Защо? – Защо…?

Bookmark and Share